Paikallisesti käytettävän kylmävoiteen vaikutukset käden nivelrikkoon

Olavi Airaksinen, LT, Dos., Prof. (Kuopion Yliopisto); Nils Kyrklund, LT; Anneli Sikkut, TtM; Jukka P. Kouri, LT.

Johdanto:

Käden nivelrikon hoidosta löytyy muutamia tutkimuksia, jotka tukevat kylmä- tai lämpöhoidon käyttöä. Enimmäkseen tutkimuksissa kyseessä ovat olleet paikallisesti käytettävät kapsaisiinia sisältävät voiteet. Muutamissa tutkimuksessa oli käytetty kylmäpakkauksia nivelrikko-oireiden lievittämiseen.

Tavoite:

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida uudenlaisen voiteen vaikutuksia potilailla, joilla on käden nivelrikko.

Toteutus:

Avoin kontrolloitu tutkimus.

Potilaat:

58 potilasta (10 miestä ja 48 naista), joilla on sormissa nivelrikko, kipua sekä turvotusta. Tutkimusryhmän keskiikä oli 65 vuotta. Käden nivelrikko diagnoosi
tehtiin kliinisen arvion perusteella ja se varmistettiin käden röntgenkuvauksella.

Kliiniset menetelmät:

Tutkimusryhmään valittiin potilaat, joilla oli kipua enemmän kuin 40 mm (VAS) sekä sorminivelten turvotusta ja jäykkyyttä. Kipujanan avulla (VAS) arvioitiin lepo- ja liikekipua. VAS:n avulla arvioitiin myös liikkuvuutta sekä toimintakykyä. HAQ-menetelmällä arvioitiin jokapäiväisistä askareita selviämistä. Kaikki nämä arvioinnit tehtiin ennen tutkimuksen aloittamista sekä kahden ja neljän viikon jälkeen voiteen käytön aloittamisen jälkeen. Potilaita ohjeistettiin käyttämään paikallista voidetta, joka sisälsi mm. viilentävää mentolia, kondroitiini- ja glukosamiinisulfaattia sekä MSM:ää (Ice Power Arthro Creme Nivelvoide, Fysioline Oy, Pharma). Voidetta tuli käyttää kaksi kertaa päivässä käden niveliin.

Tulokset:

Nivelten liikkuvuus parani kahden ensimmäisen viikon aikana 19,5 % ja neljän viikon hoidon jälkeen jopa 35 % lähtötilanteesta. Kipuarvo 64 mm (levossa) pieneni neljän viikon käytön aikana ollen tutkimuksen lopussa 41 mm. Jokapäiväisistä askareista kotona selviytymistä kuvaava arvo parani

0,64:stä 0,53:een ensimmäisten kahden viikon aikana ja vastaavasti 0,36:een tutkimuksen loppuun mennessä. HAQ-arvo toimintakyvyttömyydelle oli tutkimuksen alussa 0,66 laskien kahdessa viikossa 0,62:een ja neljän viikon jälkeen 0,42:een. Tutkimuksen aikana ei havaittu merkittäviä haittavaikutuksia.

Lopputulos:

Tämän viilentävän voiteen käyttö lievitti keskivaikeaa kipua ja paransi nivelten toimintakykyä ilman merkittäviä haittavaikutuksia.